REGULAMIN OŚRODKA „DOMKI NA BRACKIEJ”

Właściciele ośrodka „Domki Na Brackiej” będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie poniższego regulaminu:

 1. Doba hotelowa w obiekcie „Domki Na Brackiej” rozpoczyna się o godzinie 17:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego. Ewentualny przyjazd przed godziną 16:00 prosimy uzgodnić wcześniej, w przeciwnym razie wcześniejsze zakwaterowanie nie będzie możliwe.
 2. Goście przebywający w obiekcie „Domki Na Brackiej” zobowiązani są do zameldowania się.
 3. Zasady rezerwacji bezpośredniej (telefonicznej lub mailowej):

  · rezerwacja dokonywana jest po wpłacie na konto zadatku w wysokości 50% ceny usługi i przesłaniu potwierdzenia wpłaty e-mailem;

  ·zapłata reszty ceny po uwzględnieniu kwoty zadatku dokonywana jest przelewem do dnia przyjazdu. Niedokonanie płatności równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji;

  · w przypadku rezygnacji z pobytu objętego rezerwacją zadatek nie podlega zwrotowi.

  · w przypadku skrócenia pobytu objętego rezerwacją należność za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi.

 4. Przekazanie i zdanie apartamentu następuje w obecności personelu lub właściciela obiektu.
 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00.
 6. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w obiekcie „Domki Na Brackiej” mogą przebywać w pokojach od godziny 7:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu personelu lub właścicieli. Po godzinie 22:00 na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane. Za każdą dodatkową osobę nie objętą wcześniejszą rezerwacją opłata wynosi 150 zł za dobę.
 7. Ze względu na drewniane schody i podłogi na piętrze we wszystkich apartamentach prosimy o chodzenie w klapkach lub miękkim obuwiu.
 8. Zakazuje się używania w apartamentach otwartego ognia – świeczki, lampki naftowe, gazowe itd. oraz używania własnych kuchenek elektrycznych i gazowych.
 9. Bezwzględnie zakazuje się palenia papierosów w apartamentach.
 10. Bezwzględnie zakazuje się grillowania w apartamentach.
 11. Goście obiektu „Domki Na Brackiej” ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w apartamencie powstałe z winy ich lub winy odwiedzających ich osób.
 12. Goście obiektu mają obowiązek zawiadomić personel lub właścicieli o wystąpieniu szkody lub awarii niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. W obiekcie i na jego terenie zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu. Pobiera się opłatę za przebywanie zwierząt. Dodatkowa opłata wynosi 30 zł / doba.
 14. Zabronione jest używanie trawników i kwietników jako toalety dla zwierząt.
 15. Zabronione jest spanie zwierząt w łóżkach przeznaczonych dla gości – zwierzęta powinny mieć swoje legowisko, przywiezione przez właściciela. Na terenie obiektu właściciele psa są zobowiązani doprowadzenia psa na uwięzi w taki sposób, aby zapewnić pełną nad nim kontrole.
 16. Parking obiektu nie jest strzeżony. Gościom każdego apartamentu przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe.
 17. Prosimy o pozostawienie apartamentu w należytym porządku (apartament uprzątnięty, wyrzucone śmieci, złożona pościel).
 18. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po uprzednim sprawdzeniu apartamentu.
 19. Na placu zabaw dzieci mogą pozostawać wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów.
 20. Obowiązuje segregacja odpadów.
 21. Za zgubienie kluczy do apartamentu lub karty rabatowej Gość obciążony zostanie kwotą 120 zł.
 22. Właściciele obiektu „Domki Na Brackiej” nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, w tym za uszkodzenia lub utraty samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 23. Wpłacenie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.
 24.  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

  - jeśli liczba osób przybyłych do „Domki na Brackiej jest większa od ilości osób wskazanych w rezerwacji ( dotyczy także dzieci);

  - będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

  - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 25. Reklamacje dotyczące sposobu działania serwisu lub świadczonej Usługi, Usługobiorcy mogą zgłaszać w ramach procedury reklamacyjnej określonej niniejszym Regulaminem.
 26. Reklamację należy wnosić do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail:

  biuro@domkinabrackiej.pl

 27. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.Usługodawca „Domki na Brackiej”reprezentowany jest przez

  Wycena nieruchomości Paulina Czeremuzińska Ul.mickiewicza 130A/1

  71-147 Szczecin NIP 851-258-69-64

AUFENTHALTSORDNUNG DER FERIENUTERKUNFT „DOMKI NA BRACKIEJ”

Die Eigentümer der Ferienunterkunft „DOMKI NA BRACKIEJ” bitten um Beachtung der folgenden Bestimmungen und Aufenthaltsordnung:

 1. Am Anreisetag ist ein Bezug der Appartements ab 17 Uhr möglich. Einer Ankunft vor 16 Uhr muss im Vorfeld zugestimmt werden, sonst kann die frühere Unterbringung nicht erfolgen. Am Abreisetag ist das Appartement bis 10 Uhr frei zu machen.
 2. Alle Gäste der Ferienunterkunft „DOMKI NA BRACKIEJ“ unterstehen der Anmeldepflicht.
 3. Regeln/Bestimmungen bei der direkten Buchung /Reservierung (über Telefon bzw. E-Mail):
 • Bei der Reservierung ist eine Vorauszahlung in Höhe von 50% des Gesamtpreises auf das Bankkonto des Eigentürmers zu tätigen. Der Nachweis über die erfolgte Anzahlung ist dem Eigentümer per E-Mail zu übermitteln. Die Reservierung ist gültig, sobald die Vorauszahlung auf unserem Konto eingegangen ist.
 • Der Restbetrag für den Aufenthalt wird bei der Ankunft in bar bezahlt. Eine ausbleibende Bezahlung des Restbetrages für den Aufenthalt wird als Aufenthaltsverzicht angesehen.

  Bei Aufenthaltsverzicht durch den Gast wird die Vorauszahlung nicht zurückerstattet.

 • Bei einer vorzeitigen Abreise durch den Gast wird die bereits geleistete Aufenthaltsgesamtbezahlung für die nicht genutzten Aufenthaltstage nicht zurückerstattet.
 1. Die Übergabe des Appartements erfolgt in Gegenwart des Objektpersonals oder des Eigentümers.
 2. Die Nachtruhe ist von 22 bis 7 Uhr einzuhalten.
 3. Nicht angemeldete Besucher dürfen sich nur nach vorheriger Benachrichtigung des Objektpersonals oder des Eigentümers zwischen 7 und 22 Uhr auf dem Objektgelände oder in einem durch die Gäste gemieteten Appartement aufhalten. Nach 22 Uhr sollten sich in unserem Objekt „DOMKI NA BRACKIEJ“ nur angemeldete Gäste aufhalten. Für jede zusätzliche Person (ohne Aufenthaltsreservierung) ist ein Betrag in Höhe von PLN 150 pro Tag zu entrichten.
 4. Um die Oberflächen der Holztreppe und der Holzböden in den Appartements im oberen Stockwerk zu schonen, bitten wir um die Nutzung weicher Hausschuhe.
 5. Die Benutzung von offenem Feuer - Kerzen, Petroleum-/Gaslampen usw. - ist verboten. Die Benutzung von elektrischen Heizungen, Gasgeräten, Mikrowellen, Kochherden usw., die nicht zur Appartementausstattung gehören, ist nicht erlaubt.
 6. Es gilt absolutes Rauchverbot innerhalb der Appartements.
 7. Es gilt ein absolutes Grillverbot in den Innenbereichen der Appartements.
 8. Der Gast der Ferienunterkunft „DOMKI NA BRACKIEJ“ haftet für alle Schäden, die er oder seine Besucher an dem Gebäude oder dem Inventar der Zimmer /Appartements verursachen.
 9. Jegliche Schäden oder Defekte sollten unverzüglich dem Objektpersonal oder dem Eigentümer gemeldet werden.
 10. Das Mitbringen von Haustieren muss im Vorfeld mit dem Eigentümer vereinbart werden. Für den Aufenthalt der Tiere wird zusätzlich ein Betrag in Höhe von PLN 30 pro Tag erhoben.
 11. Die Erledigung des „Geschäfts“ durch die Tiere (Abkoten, Urinieren) in den Blumenbeeten oder auf der Rasenfläche ist verboten.
 12. Das Schlafen der Tiere in den Gästebetten ist untersagt. Der Tierbesitzer ist verpflichtet, dem Tier ein eigenes Schlaflager mitzubringen.
 13. Für unsere Gäste steht ein kostenloser unbewachter Parkplatz zur Verfügung. Jedem Appartement steht ein kostenfreier Stellplatz zur Verfügung.
 14. Es wird gebeten, die Appartements ordentlich zu hinterlassen (besenrein, Geschirr saubergespült, Abfall weggebracht, Bettwäsche zusammengelegt).
 15. Bei der Ankunft wird eine Kaution in Höhe PLN 400 (100 €) erhoben. Die Kaution wird bei Abreise / beim Check-out vollständig zurückgezahlt, sofern keine Schäden an der Unterkunft entstanden sind.
 16. Die Nutzung des Spielplatzes durch die Kinder ist ausschließlich unter der Aufsicht der Eltern bzw. der Betreuer möglich.
 17. Es wird um Mülltrennung gebeten.
 18. Für den Verlust der Appartementschlüssel wird dem Gast ein Wiederbeschaffungsbetrag in Höhe von

PLN 120 berechnet.

 1. Der Vermieter haftet nicht für den Diebstahl oder die Beschädigung von Fahrzeugen bzw. den Diebstahl jeglicher Wertgegenstände der Gäste.
 2. Durch Überweisung der Vorauszahlung wird die Aufenthaltsordnung anerkannt.

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN SCHÖNEN AUFENTHALT!