Cały obiekt posiada bezpłatny dostęp do internetu poprzez wifi.